za co odpowiada kierownik serwisu

Kierownik serwisu ponosi naprawdę dużą odpowiedzialność za działania swojego zespołu. To właśnie na niego spływają wszelkie porażki spowodowane pracą podwykonawców, ale również on cieszy się najbardziej z sukcesów całego zespołu. Za co tak naprawdę odpowiedzialny jest kierownik serwisu?

Kierownik serwisu odpowiedzialny jest przede wszystkim za terminową realizację wszystkich koordynowanych zadań. To właśnie on powinien zadbać o to, aby cały zespół był odpowiednio zmotywowany do zakończenia bieżących zadań na czas. Wszelkie opóźnienia w pracy każdego z podwykonawców wpływają bowiem na efekt końcowy działań, za które odpowiada kierownik serwisu. Kierownik serwisu ponadto ponosi odpowiedzialność za błędy wykonawcze pracowników. Musi zatem wdrożyć procedury pozwalające w sprawny sposób wskazywać oraz eliminować pojawiające się trudności.

Kierownik serwisu odpowiada również za bezpieczeństwo pracy w jego zakładzie. Musi więc stale sprawdzać, czy wszyscy pracują zgodnie z zasadami BHP oraz czy posiadają niezbędne uprawnienia do obsługi różnorodnych maszyn. Brak zezwoleń na wykonywanie danej pracy przez pracowników wiąże się bowiem z dużymi karami dla przedsiębiorców. Kierownik nie może zatem o tym zapominać, jeśli chce uniknąć ewentualnych problemów podczas komunikacji ze swoimi przełożonymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *