kierownik serwisu

Nikt nie rodzi się jako kierownik serwisu. Można mieć jednak pewne predyspozycje, które pozwalają szybciej zdobyć pracę oraz być w niej bardziej efektywnym. Brak tych predyspozycji nie przekreśla szansy na zdobycie pracy, jednak powoduje, że przyszły kierownik będzie musiał włożyć trzy razy więcej energii w to, aby je w sobie wypracować.

O jakich predyspozycjach mówimy?

Kierownik serwisu powinien mieć zdolności przywódcze. To one w dużej mierze wskazują na to, czy kierownik będzie umiał efektywnie pokierować zespołem serwisantów. Pozwolą mu one motywować zespół do pracy, lepiej zarządzać czasem oraz zadaniami podwładnych oraz kreować lepszą atmosferę w zespole. Większa świadomość w zakresie kompetencji miękkich przyczynia się do uniknięcia nic niewnoszących konfliktów. Pomaga też budować bardziej zaangażowany oraz lojalny zespół.

Kierownik serwisu powinien również dbać o inne kompetencje, które ułatwią mu znalezienie oraz utrzymanie pracy. Dobrze, jeśli zna język obcy. To bowiem kluczowa umiejętność, która pozwoli znaleźć zatrudnienie w firmach międzynarodowych. Umożliwi także szukanie zatrudnienia za granicą.

Przydatna jest także zdolność szybkiego uczenia się nowych rzeczy, która pozwala z łatwością przyswoić technologie, których używa się w danym serwisie. Kierownik nie musi bowiem spędzać swojego całego życia zawodowego w jednej branży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *