efektywna krytyka

Krytyka jest jedną z rzeczy, której każdy doświadcza w swojej pracy. Idea jest jednak taka, że krytyka powinna być konstruktywna. Kierownik powinien więc mieć świadomość, jak wyrażać uwagi krytyczne, aby wpływały one pozytywnie na pracowników, a tym samym na pracę całego serwisu. Nie jest to zadanie proste, ale wykonalne. Pomocne w tym będzie nauczenie się techniki FUKO, która krok po kroku wyjaśnia, jak krytykować efektywnie.

Technika FUKO

FUKO to technika składająca się na mówienie o faktach, stosunku do sytuacji, konsekwencjach oraz oczekiwaniach. W pierwszej kolejności kierownik serwisu powinien więc mówić o faktach. W ten sposób pracownik będzie wiedział, do jakiej sytuacji odnosi się krytyka. Ważne, żeby podkreślać, że nie krytykuje się pracownika personalnie, a chodzi o konkretne zachowanie w konkretnej sytuacji. Drugim krokiem jest ustosunkowanie się do zaistniałej sytuacji. Można tu powiedzieć o odczuciach oraz przeżyciach związanych z sytuacją. W realiach zawodowych ważniejsze jest jednak podkreślenie, jakie konsekwencje miało zachowanie pracownika. Warto nakreślić jak wpływa ono na efektywność prac serwisu, ale również na innych pracowników.

Ostatnim krokiem tej techniki jest wyrażanie jasnych oczekiwań co do dalszych zachowań pracownika. Klarowne podanie informacji o tym, czego oczekuje kierownik serwisu, pozwoli w przyszłości uniknąć podobnych działań. Jeśli jednak będą się powtarzały, kierownik będzie mógł odnieść się do wcześniejszej rozmowy i na jej podstawie wyciągać konsekwencje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *