co robi kierownik serwisu samochodowego

Kierownik serwisu samochodowego to bardzo odpowiedzialna funkcja, w której nie każdy się sprawdzi. Wymaga nie tylko zdolności technicznych, ale przede wszystkim umiejętności współpracy z ludźmi oraz zdolności przywódczych. Kierownik w serwisie samochodowym powinien umieć radzić sobie w stresującym środowisku oraz wiedzieć, jak rozwiązywać konflikty. Co dokładnie robi taki kierownik?

Kierownik serwisu samochodowego przede wszystkim odpowiada za pracę podległych mu pracowników. Do jego głównych obowiązków należy zatem określanie zakresu pracy oraz przeznaczenie na to odpowiednio dużej ilości czasu. Regularnie sprawdza on postęp prac oraz jakość wykonywanych zadań. Dba o odpowiednią atmosferę pomiędzy ludźmi w zespole oraz nadzoruje zgodność ich działań z procedurami, które określa on sam lub które są narzucane przez przełożonych. W zakresie jego obowiązków jest także dbanie o bezpieczeństwo pracowników, a co za tym idzie, działanie zgodnie z zasadami BHP.

Kierownik serwisu samochodowego często pracuje na takim stanowisku po awansie. Ma on zatem odpowiednią wiedzę techniczną, która pozwala mu skutecznie nadzorować zespół. To właśnie bowiem on jest rozliczany z efektów pracy całego zespołu oraz właśnie on odpowiada za to, aby w realizacji zadań nie pojawiały się niezaplanowane opóźnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *