Ogłoszenie numer: 6933306, z dnia 2022-05-25

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia

Specjalista ds. uczniowskich

Miejsce pracy: Lublin

 

Opis stanowiska

 • Wykonywanie pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Prowadzenie dokumentacji uczniów oraz ksiąg ewidencyjnych uczniów,
 • Prowadzenie wszystkich spraw wynikających z przepisów o obowiązku nauki dotyczących ruchu uczniów,
 • Właściwe przechowywanie dokumentów uczniowskich,
 • Archiwizowanie dokumentów,
 • Wydawanie legitymacji uczniowskich i zaświadczeń o odbywaniu nauki w szkole,
 • Sporządzanie duplikatów świadectw,
 • Przygotowanie dokumentacji nauczania na dany rok,
 • Prowadzenie korespondencji szkoły w sprawach uczniów,
 • Wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych wg zaistniałych potrzeb,
 • Przyjmowanie i prowadzenie korespondencji,
 • Pobieranie i rozliczanie się z druków ścisłego zarachowania,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących uczniów dla SIO, organu prowadzącego,
 • Wykonywanie innych poleceń wydawanych przez dyrektora,
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Wymagania

Wymagania niezbędne:


 • wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe min. 2 lata, mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym w oświacie,
 • dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego,
 • dyspozycyjność,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. uczniowskich


Wymagania dodatkowe: 


 • odpowiedzialność,
 • samodzielność,
 • zaangażowanie,
 • komunikatywność,
 • systematyczność
 • sumienność,
 • rzetelność,
 • dobra organizacja pracy.

Oferujemy

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • dobre warunki zatrudnienia
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Copyright © 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Kierownik serwisu - oferty pracy dla fachowców i specjalistów