Hotel Monopol we Wrocławiu

Pięciogwiazdkowy Hotel Monopol, należący do grupy Likus Hotele i Restauracje poszukuje osoby na stanowisko:

Konserwator w dziale technicznym
Miejsce pracy: Wrocław
Do obowiązków osoby na tym stanowisku należeć będzie:
 • Dbanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i użytkowaniem budynku
 • Wykonywanie drobnych prac remontowych
 • Usuwanie bieżących usterek zgłaszanych przez obsługę oraz gości;
 • Rozwiązywanie problemów technicznych, związanych ze sprawnością działania podległych urządzeń i systemów;
 • Monitorowanie pracy powierzonych urządzeń, usuwanie bieżących awarii;
 • Prowadzenie zakupu materiałów i części potrzebnych do napraw i konserwacji;
 • Utrzymywanie w stanie stałej sprawności przydzielonego do pracy sprzętu;
 • Czynny udział w koordynacji pracy podczas przeglądów serwisowych realizowanych przez firmy zewnętrzne;
 • Dbanie o teren przylegający do hotelu – prace porządkowe;
 • Wykonywanie innych czynności i prac związanych z funkcjonowaniem obiektu w ramach posiadanych kwalifikacji na polecenie przełożonych;
 • Codzienne raportowanie wykonanie prac technicznych.
Wymagania:
 • Doświadczenie w pracy w hotelu na podanym stanowisku,
 • Dyspozycyjność, odpowiedzialność,
 • Umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji ze współpracownikami,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • Zdolność pracy na wysokości.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę na cały etat z pełną osłoną socjalną
 • Pracę w doświadczonym zespole
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta multisport
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest HOLDING LIWA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 53.
Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa przetwarzania danych to podjęcie niezbędnych działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit b) RODO), a także dla celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyrazisz na to zgodę (podstawą przetwarzania danych w takim przypadku będzie Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla celów rekrutacji, na którą aplikujesz, a w przypadku przyszłych rekrutacji - aż do wycofania zgody, a po tym czasie dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia Twoich ewentualnych roszczeń w stosunku do nas.
Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym nam obsługę w zakresie wsparcia IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji,
a także wsparcia procesów rekrutacyjnych.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesów rekrutacji. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych).W przypadku, gdy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych dla celów prowadzenia przez nas przyszłych rekrutacji, prosimy zamieść w swoim CV poniższe oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HOLDING LIWA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 53, moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu lub innych przekazanych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez HOLDING LIWA SP. Z O.O.
APLIKUJ TERAZ

Copyright © 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Kierownik serwisu - oferty pracy dla fachowców i specjalistów